• Radmirje 29, 3333 Ljubno ob Savinji
 • 040 256 419
 • info@irner.si

Fasadni oder

Irner d.o.o. razpolaga s preko 3000m2 fasadnega odra. To nam omogoča izvajanje lastnih del na velikih objektih, hkrati pa nam takšna količina gradbenega odra omogoča tudi izposojo odra.Fasadni oder izposojamo v več oblikah:

 • samo najem vas pride cca. 1,5€/m2/mesečno
 • prevoz je odvisen od količine in je sestavljen iz naklada/razklada ter kilometrine, osnovna cena je 1€/m2
 • cena za postavljanje in razdiranje odra je odvisna od razgibanosti objekta in namena uporabe. Osnova cena je 2€/m2
 • kompletna ponudba odra se začne s 4,5€/m2 za prvi mesec in vključuje razdiranje. V kolikor oder potrebujete dlje, se za ostalo obdobje obračunava samo najem. Ves oder je sorazmerno nov, originalen od proizvajalcev Layher in Altrad Baumann. Na razpolago so certifikati in ob postavitvi vam po dogovoru predamo tudi zapisnik, ki ga zahteva zakonodaja

Fasadni oder - lesena fasada Gradbeni oder postavljen na stanovanjski hiši za prenovo lesene fasade
Fasadni oder - lesena fasada Priprava podkonstrukcije za fasado s fasadnim odrom

Fasadni oder na tej in naslednji sliki je uporabljen za menjavo dotrajanih lesenih elementov, za izdelavo fasadne podkonstrukcije, za montažo lesene fasade iz globinsko zaščitene smreke in za varovanje pred padcem s strehe.

Fasadni oder uporabljamo v našem podjetu večinoma za varnejše in kvalitetneje opravljeno delo pri prenovi streh: Fasadni oder - prizidek hiše Gradbeni oder za izdelavo strehe na prizidku obstoječe hiše in montažo strešnih oken
Fasadni oder - postavljanje Postavljanje fasadnega odra
Fasadni oder - delo na strehi Fasadni oder pred pričetkom del na strehi
Fasadni oder - montaža opaža Stoje na fasadnem odru je montaža opaža lažja in kvalitetnejša
Fasadni oder - delo na strehi Fasadni oder uporabljen za varovanje pri delu na strehu
Fasadni oder - obnova pročelja Sočasno s streho smo s fasadnim odrom obnovili tudi pročelje cerkveFasadni odere - cerkev
Postavitev gradbenega odra za obnovo celotne cerkvene fasade
Fasadni oder - izdelava zračnikov
Gradbeni oder postavljen za izdelavo zračnikov, od temeljne plošče preko hleva, etaže, podstrešja in strehe do slemena
Fasadni oder - dokončana lesena fasada
Že zmontirana lesena fasada s fasadnim odrom
Fasadni oder - prekrivanje strehe
Gradbeni oder postavljen za prekrivanje strehe stanovanjske hiše
Fasadni oder - izdelava nadstreška
Gradbeni oder za izdelavo nadstreška iz prozorne kritine
Fasadni oder - prekrivanje strehe
Gradbeni oder za prekrivanje strehe
Fasadni oder - novogradnjo strehe
Gradbeni oder za novogradnjo strehe
Fasadni oder - prekrivanje strehe
Gradbeni oder za prekrivanje strehe
Fasadni oder - varovalni oder
Varovalni oder za prekrivanje strehe

Varnostni ukrepi pred postavitvijo fasadnega odra

 

Pred izvajanjem kakršnihkoli gradbenih del je vedno potrebno poskrbeti za vse varnostne ukrepe. Tudi pri postavljanju fasadnega odra obstaja kar nekaj priporočil, ki jih je dobro upoštevati:

 

Pri fasadnih odrih do višine 40 metrov

 

Pri fasadnih odrih do višine 40 metrov je potreben statični izračun. Zato je še pred začetkom montaže fasadnega odra potrebno obvestiti vse prisotne, omejiti gibanje delavcev v neposredni bližini oziroma na gradbišču v času montaže ter izvesti primopredajo med tistim, ki bo oder postavil in med končnimi uporabniki odra, torej tistimi, ki bodo oder uporabljali.

 

Pri fasadnih odrih nad 40 metrov višine

 

Za razliko od fasadnih odrov, ki so nižji od višine 40 metrov je za višje odre (torej nad 40 metrov) potrebna tudi statična presoja. Vsi ti varnostni ukrepi so potrebni zgolj z namenom, da se zagotovi primerno zavarovanje delovnega mesta in s tem varnost delavcev pri delu na višini.

 

Sestavni elementi fasadnega odra so:

 • cevi ø 49,25 mm,
 • spojke (pravokotne, vrtljive, natezne),
 • sidra,
 • delovni pod,
 • trni,
 • varnostna ograja,
 • dostopi,
 • zavarovanje pred strelo,
 • zavesa odra.

 

V katerih primerih se uporablja fasadne odre?

Odločitev za fasadni oder vam priporočamo za vsa dela, ki se nahajajo višje kot 200 centimetrov nad tlemi. Kljub imenu fasadni oder le-ta ni namenjen le prenovi fasade ali pri izdelavi opaža, ampak jih potrebujemo tudi kot pomoč in dodatno varovanje pri prenovah in prekrivanju streh in podobno.

 

 

Oglejte si članek z našimi nasveti za gradbeni oder