Fasadni oder

Irner d.o.o. razpolaga s preko 3000m2 fasadnega odra. To nam omogoča izvajanje lastnih del na velikih objektih in predvsem izposojo odra.

Fasadni oder izposojamo v več oblikah:

- samo najem vas pride cca. 1,5€/m2/mesečno.

- prevoz je odvisen od količine in je sestavljen iz naklada/razklada ter kilometrine, osnovna cena je 1€/m2.

- cena za postavljanje in razdiranje odra je odvisna od razgibanosti objekta in namena uporabe. Osnova cena je 2€/m2.

- kompletna ponudba odra se začne s 4,5€/m2 za prvi mesec in vključuje razdiranje. V kolikor oder potrebujete dlje, se za ostalo obdobje obračunava samo najem. Ves oder je sorazmerno nov, originalen od proizvajalcev Layher in Altrad Baumann. Na razpolago so certifikati in ob postavitvi vam po dogovoru predamo tudi zapisnik, ki ga zahteva zakonodaja. 

 

Oglejte si nekaj naših projektov:

Postavitev gradbenega odra za obnovo celotne cerkvene fasade.

Gradbeni oder postavljen na stanovanjski hiši za prenovo lesene fasade.

 

Gradbeni oder postavljen za izdelavo zračnikov, od temeljne plošče preko hleva, etaže, podstrešja in strehe do slemena. 

Priprava podkonstrukcije za fasado s fasadnim odrom

Fasadni oder na tej in naslednji sliki je uporabljen za menjavo dotrajanih lesenih elementov, za izdelavo fasadne podkonstrukcije, za montažo lesene fasade iz globinsko zaščitene smreke in za varovanje pred padcem s strehe. 

Že zmontirana lesena fasada s fasadnim odrom 

 

Fasadni oder uporabljamo v našem podjetu večinoma za varnejše in kvalitetneje opravljeno delo pri prenovi streh:

Gradbeni oder za izdelavo strehe na prizidku obstoječe hiše in montažo strešnih oken.

Gradbeni oder postavljen za prekrivanje strehe stanovanjske hiše.

 

Postavljanje fasadnega odra

Gradbeni oder za izdelavo nadstreška iz prozorne kritine.

Fasadni oder pred pričetkom del na strehi

Gradbeni oder za prekrivanje strehe.

Stoje na fasadnem odru je montaža opaža lažja in kvalitetnejša

 Gradbeni oder za novogradnjo strehe.

 Fasadni oder uporabljen za varovanje pri delu na strehu

Gradbeni oder za prekrivanje strehe.

 Tudi pri ravni strehi poskrbimo za varnost s fasadnim odrom

Gradbeni oder za kleparska dela na atikah. 

Tudi pod čopi postavimo fasadni oder 

Gradbeni oder za izdelavo zračnega mosta in prekrivanje strehe.

Varno delo na strehi s fasadnim odrom

Delovni oder za prekrivanje strehe. 

Še posebej prav pride fasadni oder pri zelo strmi strehi

Varovalni oder za prekrivanje strehe. 

Sočasno s streho smo s fasadnim odrom obnovili tudi pročelje cerkve 

Gradbeni oder za prekrivanje cerkve.

Prvenstveno pa je fasadni oder seveda namenjem fasadam. Fasada je, gledano tako iz vidika funkcionalnosti kot tudi estetike, eden najpomembnejših elementov vsakega objekta. Za kvalitetno izvedbo moramo omogočiti fasaderju varen dostop po celotni obdelovalni površini fasade. Kako to dosežemo je odvisno predvsem od zahtevnosti projekta.

Poznamo celo vrsto izvedb 'fasadnega odra'. Če so objekti atrijski ali pritlični, si lahko pomagamo že z navadno lestvijo ali z odrom na stolicah (kobilah). Če je objekt višji in bo delo na fasadi dolgotrajno (če ga opravljamo npr. v lastni režiji ali nam dela kakšen sorodnik po službi) lahko uporabimo tudi lesen oder. Običjano ga sestavimo iz sušic, ki služijo za vertikalne stojke, te med seboj povežemo s prečnimi, vzdolžnimi in diagonalnimi vezmi, na prečne vezi pa postavimo podnice za pohodno površino.

Danes pa so vendarle bolj primerni moderni sistemi fasadnega odra, ki zagotavljajo bistveno večjo varnost pri delu in so preprostejši za montažo. Klasičen cevni oder, pri katerem se cevi povezujejo s spojkami uporabljamo vedno manj. Primeren je za dolgotrajna dela na objektih in za zelo komplicirane arhitekturne oblike. Najpogosteje uporabljen je H lahki fasadni oder, ker je izjemno hiter in preprost za montažo, s tem pa tudi cenovno najugodnejši. V našem podjetju imamo oba omenjena sistema fasadnega odra. Poleg teh pa največ uporabljamo Allround oder. To je sistem odra, ki omogoča sestavljanje po meri in obliki, ki jo zahteva objekt. Vsebuje prednosti cevnega odra s svojo prilagodljivostjo in H odra s svojo enostavnostjo in preprostostjo.

Na ravnem zemljišču in nizjih višinah pride v poštev tudi pomični oder – le tega izdelamo kot okvir iz cevi in ga namestimo na kolesa.

Pomični fasadni oder

Fasadni odri morajo biti varni in zanesljivi, zato njihovo montažo in uporabo urejajo tudi pravilniki za varstvo pri delu. 

Za dostop z enega podesta na drugega se običajno uporabljajo lestve, ki so vgrajene v pohodne elemente. Druga možnost pa je izdelava zunanjih stopniščnih stolpov, ki olajšajo dostop do večje višine s stopnicami. 

Precejšen problem predstavlja transport fasadnega odra in njegovo skladiščenje. Običqjno proizvajalec odra sam predlaga uporabo posebnih palet, s pomočjo katerih se kompleti fasadnega odra enostavno prevažajo in skladiščijo. Ker lahko teža kompleta z 200 kvadratnimi metri tehta tudi slabi 2 toni, odvisno pač od materiala, ga je treba nakladati z dvigalom ali viličarjem. Precejšna prednost takšnih kompletov je, da v njih združimo in ohranimo skupaj vse elemente, ki so potrebni za sestavo fasadnega odra.

Vsak dan bolj se zavedamo vrednosti našega zdravja in našega življenja. Zato pri delu na višini uporabimo zanesljive fasadne oder in naj jih zmontirajo za to usposobljeni mojstri. Srečno delo na višini vam želimo!