Fasadni oder

Cimermanstvo Irner ima na razpolago cca. 1600m2 fasadnega odra. Ker vso količino le redko porabimo za lastne potrebe, višek fasadnega odra oddajamo v najem. Fasadni oder vam dostavimo in ga zmontiramo v skladu s predpisi o varnosti pri delu. Ko ga več ne potrebujete, ga razstavimo in odpeljemo. Običajna cena najema odra je med 0,05 in 0,10€/m2 na dan oziroma po dogovoru. Strošek dostave in montaže pa je odvisen od oddaljenosti objekta od našega skladišča in od arhitekturne razgibanosti objekta. Običajno se cena giblje med 1,5 in 3,5€/m2 oziroma po dogovoru.

Priprava podkonstrukcije za fasado s fasadnim odrom

Fasadni oder na tej sliki je uporabljen za menjavo dotrajanih lesenih elementov, za izdelavo fasadne podkonstrukcije, za montažo lesene fasade iz globinsko zaščitene smreke in za varovanje pred padcem s strehe. Na naslednji sliki je je večina lesene fasade že zmontirane, sledi pa še slika zaključenega objekta.

Že zmontirana lesena fasada s fasadnim odrom 

Zaključena lesena fasada, narejena s fasadnim odrom

Več o lesenih fasadah, ki jih montiramo si oglejte v novicah.

Fasadni oder uporabljamo v našem podjetu večinoma za varnejše in kvalitetneje opravljeno delo pri prenovi streh:

Postavljanje fasadnega odra

Fasadni oder pred pričetkom del na strehi

Stoje na fasadnem odru je montaža opaža lažja in kvalitetnejša

 

 Fasadni oder uporabljen za varovanje pri delu na strehu

 Tudi pri ravni strehi poskrbimo za varnost s fasadnim odrom

Tudi pod čopi postavimo fasadni oder 

Varno delo na strehi s fasadnim odrom

Še posebej prav pride fasadni oder pri zelo strmi strehi

Sočasno s streho smo s fasadnim odrom obnovili tudi pročelje cerkve 

Zaključevanje del na strehi s fasadnim odrom

Prvenstveno pa je fasadni oder seveda namenjem fasadam. Fasada je, gledano tako iz vidika funkcionalnosti kot tudi estetike, eden najpomembnejših elementov vsakega objekta. Za kvalitetno izvedbo moramo omogočiti fasaderju varen dostop po celotni obdelovalni površini fasade. Kako to dosežemo je odvisno predvsem od zahtevnosti projekta.

Poznamo celo vrsto izvedb 'fasadnega odra'. Če so objekti atrijski ali pritlični, si lahko pomagamo že z navadno lestvijo ali z odrom na stolicah (kobilah). Če je objekt višji in bo delo na fasadi dolgotrajno (če ga opravljamo npr. v lastni režiji ali nam dela kakšen sorodnik po službi) lahko uporabimo tudi lesen oder. Običjano ga sestavimo iz sušic, ki služijo za vertikalne stojke, te med seboj povežemo s prečnimi, vzdolžnimi in diagonalnimi vezmi, na prečne vezi pa postavimo podnice za pohodno površino.

Danes pa so vendarle bolj primerni moderni sistemi fasadnega odra, ki zagotavljajo bistveno večjo varnost pri delu in so preprostejši za montažo. Klasičen cevni oder, pri katerem se cevi povezujejo s spojkami uporabljamo vedno manj. Primeren je za dolgotrajna dela na objektih in za zelo komplicirane arhitekturne oblike. Najpogosteje uporabljen je H lahki fasadni oder, ker je izjemno hiter in preprost za montažo, s tem pa tudi cenovno najugodnejši. V našem podjetju imamo oba omenjena sistema fasadnega odra. Poleg teh pa največ uporabljamo Allround oder. To je sistem odra, ki omogoča sestavljanje po meri in obliki, ki jo zahteva objekt. Vsebuje prednosti cevnega odra s svojo prilagodljivostjo in H odra s svojo enostavnostjo in preprostostjo.

Na ravnem zemljišču in nizjih višinah pride v poštev tudi pomični oder – le tega izdelamo kot okvir iz cevi in ga namestimo na kolesa.

Pomični fasadni oder

Fasadni odri morajo biti varni in zanesljivi, zato njihovo montažo in uporabo urejajo tudi pravilniki za varstvo pri delu. 

Za dostop z enega podesta na drugega se običajno uporabljajo lestve, ki so vgrajene v pohodne elemente. Druga možnost pa je izdelava zunanjih stopniščnih stolpov, ki olajšajo dostop do večje višine s stopnicami. 

Precejšen problem predstavlja transport fasadnega odra in njegovo skladiščenje. Običqjno proizvajalec odra sam predlaga uporabo posebnih palet, s pomočjo katerih se kompleti fasadnega odra enostavno prevažajo in skladiščijo. Ker lahko teža kompleta z 200 kvadratnimi metri tehta tudi slabi 2 toni, odvisno pač od materiala, ga je treba nakladati z dvigalom ali viličarjem. Precejšna prednost takšnih kompletov je, da v njih združimo in ohranimo skupaj vse elemente, ki so potrebni za sestavo fasadnega odra.

Vsak dan bolj se zavedamo vrednosti našega zdravja in našega življenja. Zato pri delu na višini uporabimo zanesljive fasadne oder in naj jih zmontirajo za to usposobljeni mojstri. Srečno delo na višini vam želimo!