• Radmirje 29, 3333 Ljubno ob Savinji
  • 040 256 419
  • info@irner.si

Oder na gradu Velenje

 Oder na velenjskem gradu
 

Okrog stolpa na Velenjskem gradu smo postavili oder za krovska in kleparska dela ter montažo strelovoda.

 
 

Zaradi dotrajanih žlebov, kritine in strelovoda, se je pričela obnova stolpa na Velenjskem gradu. Streha je pokrita s skodlami, ki so delno že preperele in je prihajalo do zamakanja. Prav tako so dotrajani žlebovi in strelovod. Za varno izvedbo vseh teh del smo postavili gradbeni oder in na zgornji etaži za potrebe krovskih del tudi lovilni oder.

Lokacija stolpa s ceste ni dostopna, zato je bil otežen transport potrebnih elementov odra od ceste do mesta vgradnje. Posebnost postavitve je v polkrožni obliki objekta, ki mu zato sledi tudi postavitev odra. Zaradi odmika od stene, vzlic nevertikalnosti zidov, je oder zavarovan z dvojnimi ograjami tudi z notranje strani.