Pri delu na terenu se večkrat srečam z izvajalci, ki odra ne uporabljajo ali imajo oder, ki nikakor ni primeren za uporabo. Razlog je v nižji ceni, manjši porabi denarja in časa... A gradbeni oder se postavlja v sodobnem času predvsem zaradi varnosti delavcev in takšen oder, kot je pričujoči, je strogo prepovedano uporabljati. Oder mora v vsakem primeru izpolnjevati predpise varnosti pri delu in s tem zagotavljati varnost delavcev, ki ga uporabljajo.