Cevni odri so delovni odri, ki se večinoma postavljajo kot gradbeni odri in delno v povezavi s fasadnimi odri, ko je potrebno narediti različne povezave ali prehode. Danes se v pravem pomenu besede uporabljajo bolj redko. Najbolj primerni so za zelo zahtevne izvedbe remontov in drugih del v industrijskih halah, kjer je prostor zelo omejen s stroji, napravami in konstrukcijami.

Cevni oder je sestavljen iz podstavkov, jeklenih cevi in jeklenih spojk, ki jih uporabljamo za povezovanje cevi. Za podeste se uporabljajo lesene podnice. Poraba cevi in spojk za pravilno sestavljen cevni oder je precej velika, kar pomeni visok strošek dela, prevoza in tudi nabave materiala.

Na terenu pogosto srečamo pomanjkljivo sestavljene cevne odre, ki le tako lahko tekmujejo s sodobnejšimi odri, a predstavljajo veliko nevarnost za delavce, ki jih uporabljajo. Večinoma nimajo dovolj ograj, manjkajo diagonale, obvezno manjkajo vzdolžne povezave pod jarmi. Prav tako nimajo vgrajenih prehodov iz etaže na etaže.

Pravilno sestavljen cevni oder vsebuje: podstavke, kovinske cevi istega premera in različnih dolžin, ki se uporabljajo za vertikale, ograje, diagonale, horizontalne povezave, opore, sidra. Te cevi so med seboj spojene z različnimi spojkami: pravokotnimi, vrtljivimi in dvojnimi. Tretji sestavni del so lesene podnice, ki služijo za podeste. Njihova širina mora biti najmanj 60 cm, debelina lesenega pohodnega elementa 4,8 cm in širina najmanj 20 cm, višina med etažami mora biti vsaj 190 cm. Ta sistem ima malo različnih delov in je zelo prilagodljiv. Cevne odre uporabimo danes tam, kjer preostalih delovnih odrov ne moremo.

Pošljite nam povpraševanje

Oddaja povpraševanja