• Radmirje 29, 3333 Ljubno ob Savinji
  • 040 256 419
  • info@irner.si

Strelovodi

Spreminjajoče podnebne razmere, ki vključujejo veliko nevihtnih dni, hkrati pa udarov strel, v nas zbudijo skrb pred škodo na premoženju, predvsem kar se tiče objektov in njihove električne opreme, hkrati pa tudi bojazen za zaščito lastnega življenja. Slovenija je v EU med precej nevarnimi območji, saj so nevihte pogoste, vendar kljub temu ne terjajo veliko smrtnih žrtev. Seveda pa to ne velja za materialno škodo, ki je pogosto visoka. Zato potrebuje zaščita pred udari strele strokovni pristop, tega pa dosegamo s strelovodi.

Strelovodi so naprave, ki ulovijo udar strele in jo odvajajo v zemljo. Strelovodi preprečijo škodljive učinke strele na objekte, naprave in ljudi, saj elektriko odvedejo v zemljo po predvidenih vodnikih. Strelovodi tvorijo dele kovinskih vodnikov in nosilcev, ki so zgrajeni iz bakra, aluminija, nerjavečega jekla in toplo pocinkanega jekla. Strelovodi so tako sestavljeni iz lovilnega sistema, odvodov in ozemljil. Lovilni sistem strelovoda lovi strelo in jo vodi do odvodov, sestavljajo pa ga kovinski vodniki, razporejeni po nosilcih na strehi. Odvodi strelovoda odvajajo strelo v ozemljilni sistem; to so navpični vodniki, ki vodijo iz tal do strehe. Ozemljila strelovoda pa poskrbijo za dober in hiter prehod elektrike iz strele v okolico objekta – torej v zemljo. Zato mora biti uporabnost posameznega ozemljila čim manjša, merjena na vsakem merilnem spoju, vrednost največje dovoljene uporabnosti pa je odvisna od specifične upornosti tal. Strelovodi stavbo pred udarom strele zelo uspešno varujejo, zato strela objekt ne poškoduje, ali pa strelovodi vsaj omilijo škodo na najmanjšo možno mero, ki bi nastala v primeru udara brez zaščite. Vedeti pa moramo, da pravzaprav popolne zaščite pred udarcem strele ni.

Strelovodi - končana montaža
Strelovodi - strele
Odločitev o namestitvi strelevoda na lasten osebni objekt je stvar osebne odločitve, medtem ko morajo javne zgradbe po predpisih imeti nameščeno zaščito, torej predvsem tam, kjer se zadržujejo ljudje (skladišča, proizvodni dimniki…).

Pri namestitvi strelovoda moramo biti pozorni na električno zanesljivost glede odvajanja toka strele v zemljo, mehansko čvrstost (saj mora zdržati sam udar, sneg in veter brez poškodbe), odpornost proti koroziji, termično odpornost, arhitektonsko usklajenost in ekonomičnost. Naj vas ne skrbi estetska vrednost, na trgu so se namreč uveljavili t.i. neopazni strelovodi, zato z velikimi in okornimi trakovi, ki bi štrleli iz strehe, ne bodo več kazili podobe vaše hiše. Hkrati pa prihranek pri materialu pomeni tudi ekonomično izdelavo.